tr en
MAB323 Karmaşık Analiz PDF Print E-mail
Ders : MAB323 
Eğitim dili : Türkçe
Sınıf :
Ders kredisi : (4+0)4
Zamanlar -
Öğretim üyesi : Prof. Dr. Alemdar Hasanoğlu
Ofis :
Danışma zamanları :
Telefon : 555

1.Önkoşullar : Yok
2. İçerik :

Kompleks sayılar üzerinde işlemler. Kompleks sayılar dizisi ve limiti. Kompleks değişkenli fonksiyonun limiti ve sürekliliği. Elemanter kompleks değişkenli fonksiyonlar. Kompleks değişkenli fonksiyonların türevi.  Cauchy-Riemann koşulu. Analitik fonksiyonlar. Kompleks değişkenli fonksiyonların integrali. Cauchy Teoremi ve Cauchy İntegrali. Harmonik fonksiyonlar. Analitik fonksiyonlar serisi; Düzgün yakınsaklık. Yakınsama ölçekleri. Kuvvet serileri. Taylor serisi. Laurent serisi. Analitik fonksiyonların Laurent serisine ayrışımı. Analitik fonksiyonların tekil noktalarının sınıflandırılması. Rezidü ve kutuplar. Konform dönüşümü ve uygulamaları.

3.Dersin amaçları :

Bu dersin amacı, öğrencilerin  karmaşık değişkenli fonksiyonlar teorisi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

4. Ders kitabı :

-Introduction to Complex Analysis, Lecturer Notes by Prof. Dr. Alemdar Hasanoğlu, Department of Mathematics and Computer Sciences, Izmir University, October 2011

-Introduction to Complex Analysis,H. A. Priestley, 2nd edt

5.Devam : Derse %70 devam mecburiyeti vardır. Devam şartını sağlamayan öğrenciler NA notu alarak dersten kalırlar.
6. Notlandırma :

En az bir ara sınav ve bir final sınavının yapılması öngörülmektedir. Değerlendirme ölçütleri a) Birinci ara sınav %20, b) İkinci ara sınav %35, d) final sınavı %45 biçiminde planlanmıştır.

7.Akademik dürüstlük kuralı :

Akademik dürüstlük kuralı gereği öğrencilerin kopya çekmemesi (intihal yapmamaları) gerekir. Başkasının ödev, uygulama veya sınavını kısmen veya tamamen kopyalamak intihal sayılır. Kopya çeken öğrenciler ilgili çalışmadan sıfır notu alır ve öğrenci hakkında YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin işlemi yapılır.